+31 (0) 649 115 839 info@mirrorcounseling.nl

Daarom in de natuur

De natuur is een oase van rust en ruimte, voor ziel en geest
Start Shaping Your New Life Today

Wandelend Coachen

Wandelend counselen omdat het geweldige resultaten geeft. De wandelingen kunnen plaatsvinden in de natuur of in een jou bekende omgeving (b.v. ouderlijke buurt) die betrekking heeft op je vraagstuk en kan bijdragen aan het bereiken van het doel.

Eén met de Natuur

In de natuur kan een mens helder en aandachtig waarnemen en zichzelf zijn. Dat is precies wat we nodig hebben om met coaching en counseling resultaat te behalen.

Een boom is een boom. Een vogel is een vogel. Heel natuurlijk. Niets meer, niets minder. Pretentieloos. Als je jezelf wilt zijn is er toch niets prettiger dan je omringt te weten met leven dat alleen maar bezig is met ‘zijn’. Bovendien oordeelt de natuur niet. Je kunt er dus ook rustig jezelf zijn.

Daarom in de Natuur

Ik coach en counsel graag in de natuur. Uit eigen ervaring weet ik dat mensen in de natuur pas echt goed tot rust komen. Ook wetenschappelijk onderzoek heeft dat aangetoond. Het is een bron van inspiratie en nieuwe energie. Je kunt je er weer helemaal opladen.

In de natuur is geen afleiding door ‘stoorzenders’. Geen overbodige en ongevraagde berichten. In het dagelijkse leven worden we gedurende de hele dag bestookt met duizenden verschillende stukjes informatie. Of het nu bijvoorbeeld de radio op de achtergrond, een reclamezuil of een flard tekst op een beeldscherm is.

Het is onmogelijk met al die stukjes informatie ook daadwerkelijk iets te doen, zodat we bewuste en onbewuste filters gebruiken om er niet door in verwarring te raken.

De natuur is een oase van rust en ruimte, voor ziel en geest.

Daar worden de filters uitgeschakeld en komt de informatie van binnenuit weer boven. Miljoenen jaren stond de mens heel dicht bij de natuur. Het is misschien wel daarom dat we er zo’n goed contact met ons zelf kunnen maken.

Een ander belangrijk aspect is dat in de natuur alles ‘is’. Een boom is een boom. Een vogel is een vogel. Heel natuurlijk. Niets meer, niets minder. Pretentieloos. Als je jezelf wilt zijn is er toch niets prettiger dan je omringt te weten met leven dat alleen maar bezig is met ‘zijn’. Bovendien oordeelt de natuur niet. Je kunt er dus ook rustig jezelf zijn.

 

Kortom: in de natuur kan een mens helder en aandachtig waarnemen en zichzelf zijn. Dat is precies wat we nodig hebben om met coaching en counseling resultaat te behalen.

Naast de boven beschreven voordelen van coachen en counselen in de natuur, zijn er nog legio andere voordelen van wandelend coachen en counselen.

Voordelen van wandelend coachen en counselen.

Ruimte

Overal om je heen is ruimte; cliënt en coach/counselor zitten niet letterlijk omsloten binnen 4 muren. Dat helpt goed bij het slechten van innerlijke muurtjes en stimuleert het grenzeloos en daarmee vrij en creatief denken.

Tijdens een goed coaching/counselinggesprek vallen stiltes

Stiltes die ruimte geven voor bijvoorbeeld het horen van de innerlijke stem, het door laten dringen van een inzicht. Tijdens een wandeling zijn de blikken niet op elkaar gericht en worden die stiltes als minder of niet dwingend ervaren.

Emoties krijgen meer kans

In een kamer proberen de meeste mensen hun emoties te onderdrukken, zoals ze veelal geleerd is. ‘Dat hoort niet’ of ‘Zet jezelf niet zo voor schut’. Al wandelend is het veel makkelijker bijvoorbeeld je woede of verdriet de vrije loop te laten. En dat lucht op! Uiteraard komt dit het resultaat ten goede

Natuurlijke elementen als symbool

Al wandelend kom je verschillende (natuur) elementen tegen c.q. met natuurlijke elementen in aanraking, die symbool kunnen staan voor het proces wat je doorloopt. Door deze nieuwe invalshoek kunnen nieuwe inzichten ontstaan

Tijdens een goede wandeling raak je in een cadans, die ook in je hoofd doorwerkt

Je krijgt een ritme te pakken, wat je denkprocessen en drang tot verandering beïnvloed. Immers, je bent lekker op weg en wilt dat ook in andere processen voortzetten.

Wandeling heeft ook andere sterk symbolische functies

Wandelen is een activiteit. Je treedt je uitdagingen tegemoet. ‘Laat maar komen’. Stap voor stap.

Gevoelige of moeilijke dingen in je innerlijke proces

Wanneer je gevoelige of moeilijke dingen in je innerlijke proces tegen komt, kun je hier letterlijk bij stil staan en er geconcentreerd aandacht aan geven. Wanneer hier ruimte gecreëerd is kun je letterlijk weer verder stappen

Je wandelt op een pad, jouw levenspad!

En jij bepaalt hoe je loopt. Wat ligt er op jouw pad?

Last but not least:

Wandelen is een zeer gezonde bezigheid! In de lijn van ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ een prettige bijkomstigheid

Hoe ziet wandelend coachen eruit?

Ik bied ‘Wandelend coachen in de natuur’ aan met gesprekken van gemiddeld 2 uur, hetgeen telkens weer bijzonder succesvolle trajecten blijken te zijn. Dit wordt verklaard door de voordelen van in de natuur zijn, het wandelen en vanwege het feit dat door de langere aaneengesloten gespreksduur de tijd meer efficiënt en effectief gebruikt wordt. Immers, tijdens het hele gesprek is vrijwel continu, in een ontspannen sfeer, volledige focus op het vraagstuk en alles wat daarbij speelt.

Zoals gezegd, beveel ik wandelend coachen ten zeerste aan. Want naast het verkrijgen van inzicht in de aan de locatie verbonden emoties en gedachten, realiseert wandelend coachen een groot aantal voordelen die de coaching en het bereiken van het resultaat positief beïnvloeden. In ‘Daarom wandelen’ lees je waarom.

De wandelingen gaan onder alle weersomstandigheden door. Vaak geeft dit bij 'slecht weer' zelfs een nog hogere voldoening, omdat je een extra 'hindernis' hebt overwonnen. Bovendien ruikt de natuur heerlijk na een regenbui, of verraden de dieren hun aanwezigheid door voetsporen in de sneeuw!
Ik ben goed bekend met natuurgebieden door heel Limburg. Bij de kennismaking wordt in overleg nader afgesproken waar de gesprekken plaatsvinden.
Zoals gezegd, wandelend coachen in de natuur biedt een groot aantal voordelen die de coaching en het bereiken van het resultaat positief beïnvloeden. In 'Daarom in de natuur' en 'Daarom wandelen' lees je waarom.
Het is ook mogelijk één of meerdere coachinggesprekken wandelend door één voor jou specifieke omgeving te voeren. Zeker wanneer dat bijdraagt aan het doorgronden van jouw vraagstuk. Denk hierbij aan de omgeving van het ouderlijk huis, je lagere school of een bepaald vakantieadres.
De lengte en tijdsduur van deze wandelingen kunnen variëren (1 tot 4 uur). Bij de kennismaking worden hierover afspraken gemaakt. Ook in een later stadium kan alsnog voor deze mogelijkheid worden gekozen.

Hoe verloopt het Traject?

Kennismaking

Bij de kennismaking, het eerste gesprek, bekijk ik onder andere wat je vraagstuk(ken) en gewenste doelen zijn. Ook vraag ik hier naar verdere relevante informatie, zoals jouw persoonlijke en werksituatie.

Aan de hand van deze informatie formuleren we de doelstelling en stel ik een aanpak voor om het door jou gewenste resultaat te bereiken. Ik stem hierbij onder andere met je af: persoonlijke wensen, het aantal gesprekken, de duur van de gesprekken, de doorlooptijd en de locatie(s).

De overeengekomen doelstelling(en) en afspraken worden op papier vastgelegd. Dit is vooral behulpzaam om bij de tussen- en eindevaluatie te kunnen bepalen in welke mate resultaat bereikt is.

Wanneer tijdens het coachingtraject vernieuwde inzichten worden verkregen, die van invloed zijn op het afgesproken doel, wordt in overleg een nieuw doel geformuleerd.

Als ik onverhoopt niet de benodigde kennis en vaardigheden heb om je bij jouw vraagstuk te begeleiden, help ik je bij het vinden van een geschikte deskundige. Ook als jij of ik het gevoel hebben dat er geen ‘klik’ is of de aanpak spreekt je niet aan, dan kan in deze fase worden besloten het coaching traject niet samen in te gaan. In beide situaties breng ik geen kosten in rekening.

Indien de coachee niet de opdrachtgever is, wordt na de kennismaking de opdrachtgever over de gekozen aanpak geïnformeerd.

Ook zal de opdrachtgever op de hoogte worden gehouden van tussentijdse vorderingen en een eventuele wijziging van het doel.

In geval van een opdrachtgever wordt bij de kennismaking met je afgesproken en vastgelegd welke persoonlijke informatie met de opdrachtgever mag worden besproken.

i

We maken samen een plan

De coaching gesprekken vinden plaats zoals eerder afgesproken. Uiteraard kan dit in overleg worden aangepast.

De coach vraagt regelmatig om feedback over hoe je zijn aanpak en het verloop van de coaching ervaart. Circa halverwege het coaching traject is er een tussenevaluatie waarin we kijken waar we staan, of we nog op het goede spoor zitten en of er aanpassingen nodig zijn. Het is moeilijk vooraf te zeggen wanneer je halverwege bent. Dat hangt erg af van het vraagstuk, de doelen en de persoonlijke en werkomstandigheden van de coachee.

In het algemeen kun je stellen dat wanneer de resultaten merkbaar zijn, nog een aantal gesprekken nodig zijn om het geleerde echt eigen te maken.

Vooraf wordt afgesproken, wanneer de opdrachtgever over het resultaat van de tussenevaluatie(s) op de hoogte gesteld wordt.

Bereiken van je doel

Nadat het overeengekomen aantal gesprekken is gevoerd, c.q. de gewenste en afgesproken doelstellingen bereikt zijn, wordt het coachingtraject afgerond. Hierbij maken we een eindevaluatie.

Indien van toepassing wordt bij de opdrachtgever verslag uitgebracht. Uiteraard geldt ook hier dat alleen vooraf met jou afgesproken inhoudelijke en vertrouwelijke gegevens worden besproken.

Heb je nog vragen?