+31 (0) 649 115 839 info@mirrorcounseling.nl

1 Op 1 Coaching met Mirrorcounseling

Leven, Gezondheid, Carrière
Begin Vandaag met het Vormgeven van Jou Nieuwe Leven

Binnenshuis coachen

Binnenshuis is de ’traditionele’ locatie voor coaching. Dat kan bijvoorbeeld mijn praktijk, een externe locatie of de werkplek zijn. Ik geef er sterk de voorkeur aan om in de loop van een traject op een andere plek dan de eigen werkplek of eigen leefomgeving te coachen. Ervaring leert immers dat mensen in een andere omgeving meer open staan en vrijer kunnen denken. Ze worden hier niet gestoord door stapels ‘leesvoer’, smekende beeldschermen, langslopende collega’s die ‘alleen maar even één klein vraagje’ hebben of door huisgenoten die in en uit lopen. Mijn voorkeur geniet dus een ‘neutrale’ ruimte.

Wandelend coachen

Ik ben zeer gecharmeerd van wandelend coachen omdat ik de ervaring heb dat het geweldige resultaten oplevert. De wandelingen kunnen plaatsvinden in de natuur of in een jou bekende omgeving (b.v. ouderlijke buurt) die betrekking heeft op je vraagstuk en kan bijdragen aan het bereiken van het doel.

In de Natuur

Een ander belangrijk aspect is dat in de natuur alles ‘is’. Een boom is een boom. Een vogel is een vogel. Heel natuurlijk. Niets meer, niets minder. Pretentieloos. Als je jezelf wilt zijn is er toch niets prettiger dan je omringt te weten met leven dat alleen maar bezig is met ‘zijn’. Bovendien oordeelt de natuur niet. Je kunt er dus ook rustig jezelf zijn.

Carrière & Verzuim

Een loopbaanbegeleidingstraject, outplacement. Om risico op verzuim vroegtijdig op te sporen en daarmee daadwerkelijk verzuim te voorkomen is het Verzuimpreventie-instrument ontwikkeld.

Helping You Find Success With Personalized Coaching

De deskundigen zijn het nog niet eens over een eenduidige definitie van coaching, noch van counseling.

In mijn opvatting biedt coaching mensen begeleiding bij het bereiken van resultaten die voldoening geven in het persoonlijke en zakelijke leven.

Coaches helpen mensen hun prestaties te verbeteren en de kwaliteit van hun leven te verhogen. 

Coaching biedt individuele begeleiding bij het bereiken van resultaten die voldoening geven in het persoonlijke en zakelijke leven.

De coach helpt mensen hun prestaties te verbeteren en de kwaliteit van hun leven te verhogen.

Voorbeelden van onderwerpen die in coaching aan bod kunnen komen zijn:

Het bereiken van een gewenst resultaat of doel

Begrijpen en weghalen van eigen belemmeringen

Loopbaanbegeleiding en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Wat is een goede volgende stap in mijn loopbaan?

Begeleiding tijdens een sabbatical jaar

Competentie coaching

Leiderschap en managementcompetenties, zoals 'creatief denken'

Wat is Counseling?

Counseling is het begeleiden van mensen om met name persoonlijke, sociale of psychologische problemen op te lossen. Een counselor is een onafhankelijk en professioneel persoon die iemand helpt een probleem te doorgronden en een oplossing te vinden.

Je kunt een counselor ook zien als iemand waarmee je eens een goed gesprek hebt. Iemand die een klankbord voor je is.

Voorbeelden van onderwerpen die in counseling aan bod kunnen komen zijn:

Ik begrijp niet waarom ik daar steeds tegenaan loop
Doe ik het wel goed?
Begeleiding tijdens een sabbatical jaar
Stress en Burn-Out
Communicatieproblemen
Verwerking van verlies
Relatieproblemen
Angsten
Zingeving / levensvragen (spiritualiteit)

Binnenshuis Coachen

Binnenshuis is de ’traditionele’ locatie voor coaching. Dat kan bijvoorbeeld mijn praktijk, een externe locatie of de werkplek zijn. Ik geef er sterk de voorkeur aan om in de loop van een traject op een andere plek dan de eigen werkplek of eigen leefomgeving te coachen. Ervaring leert immers dat mensen in een andere omgeving meer open staan en vrijer kunnen denken. Ze worden hier niet gestoord door stapels ‘leesvoer’, smekende beeldschermen, langslopende collega’s die ‘alleen maar even één klein vraagje’ hebben of door huisgenoten die in en uit lopen. Mijn voorkeur geniet dus een ‘neutrale’ ruimte.

 

Wandelend Coachen

Ik ben zeer gecharmeerd van wandelend coachen omdat ik de ervaring heb dat het geweldige resultaten oplevert. De wandelingen kunnen plaatsvinden in de natuur of in een jou bekende omgeving (b.v. ouderlijke buurt) die betrekking heeft op je vraagstuk en kan bijdragen aan het bereiken van het doel.

 

Hoe ziet het Coachingstraject eruit?

Het exacte traject wordt met name bepaald door je vraagstuk en de doelstellingen.

Kennismaking

Bij de kennismaking, het eerste gesprek, bekijk ik onder andere wat je vraagstuk(ken) en gewenste doelen zijn. Ook vraag ik hier naar verdere relevante informatie, zoals jouw persoonlijke en werksituatie.

Aan de hand van deze informatie formuleren we de doelstelling en stel ik een aanpak voor om het door jou gewenste resultaat te bereiken. Ik stem hierbij onder andere met je af: persoonlijke wensen, het aantal gesprekken, de duur van de gesprekken, de doorlooptijd en de locatie(s).

De overeengekomen doelstelling(en) en afspraken worden op papier vastgelegd. Dit is vooral behulpzaam om bij de tussen- en eindevaluatie te kunnen bepalen in welke mate resultaat bereikt is.

Wanneer tijdens het coachingtraject vernieuwde inzichten worden verkregen, die van invloed zijn op het afgesproken doel, wordt in overleg een nieuw doel geformuleerd.

Als ik onverhoopt niet de benodigde kennis en vaardigheden heb om je bij jouw vraagstuk te begeleiden, help ik je bij het vinden van een geschikte deskundige. Ook als jij of ik het gevoel hebben dat er geen ‘klik’ is of de aanpak spreekt je niet aan, dan kan in deze fase worden besloten het coaching traject niet samen in te gaan. In beide situaties breng ik geen kosten in rekening.

Indien de coachee niet de opdrachtgever is, wordt na de kennismaking de opdrachtgever over de gekozen aanpak geïnformeerd.

Ook zal de opdrachtgever op de hoogte worden gehouden van tussentijdse vorderingen en een eventuele wijziging van het doel.

In geval van een opdrachtgever wordt bij de kennismaking met je afgesproken en vastgelegd welke persoonlijke informatie met de opdrachtgever mag worden besproken.

i

Coachinggesprekken

De coaching gesprekken vinden plaats zoals eerder afgesproken. Uiteraard kan dit in overleg worden aangepast.

De coach vraagt regelmatig om feedback over hoe je zijn aanpak en het verloop van de coaching ervaart. Circa halverwege het coaching traject is er een tussenevaluatie waarin we kijken waar we staan, of we nog op het goede spoor zitten en of er aanpassingen nodig zijn. Het is moeilijk vooraf te zeggen wanneer je halverwege bent. Dat hangt erg af van het vraagstuk, de doelen en de persoonlijke en werkomstandigheden van de coachee.

In het algemeen kun je stellen dat wanneer de resultaten merkbaar zijn, nog een aantal gesprekken nodig zijn om het geleerde echt eigen te maken.

Vooraf wordt afgesproken, wanneer de opdrachtgever over het resultaat van de tussenevaluatie(s) op de hoogte gesteld wordt.

Afronding

Nadat het overeengekomen aantal gesprekken is gevoerd, c.q. de gewenste en afgesproken doelstellingen bereikt zijn, wordt het coachingtraject afgerond. Hierbij maken we een eindevaluatie.

Indien van toepassing wordt bij de opdrachtgever verslag uitgebracht. Uiteraard geldt ook hier dat alleen vooraf met jou afgesproken inhoudelijke en vertrouwelijke gegevens worden besproken.

Heb nog je een vraag?