+31 (0) 649 115 839 info@mirrorcounseling.nl

Mirrorcounseling

Coach bij Carrière, Loopbaanbegeleiding, Outplacement en Reïntegratie.

Vreugde en Passie, Bewustwording en Creativiteit

Carrière Coaching

Wat je motivatie ook is, als je je loopbaan in eigen hand neemt en er serieus mee aan de slag wilt ben je bij mij aan het goede adres.

Verzuimpreventie

Mijn motto is ; Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.

Coaching

Coaching biedt individuele begeleiding bij het bereiken van resultaten die voldoening geven in het persoonlijke en zakelijke leven. De coach helpt mensen hun prestaties te verbeteren en de kwaliteit van hun leven te verhogen.

Counseling

Counseling is het begeleiden van mensen om met name persoonlijke, sociale of psychologische problemen op te lossen. Een counselor is een onafhankelijk en professioneel persoon die iemand helpt een probleem te doorgronden en een oplossing te vinden.

In de Natuur

Een ander belangrijk aspect is dat in de natuur alles ‘is’. Een boom is een boom. Een vogel is een vogel. Heel natuurlijk. Niets meer, niets minder. Pretentieloos. Als je jezelf wilt zijn is er toch niets prettiger dan je omringt te weten met leven dat alleen maar bezig is met ‘zijn’. Bovendien oordeelt de natuur niet. Je kunt er dus ook rustig jezelf zijn.

Verzuimpreventie

Door veel onderzoek is bewezen dat de behandeling van een burnout, depressie etc. gericht moet zijn op het weer in balans brengen van het gevoel (emotie) en het verstand (cognitie).

Men komt er ook steeds meer achter dat het gebruik van slaapmiddelen en/of antidepressiva uit den boze is.

Loopbaanbegeleiding

Wat maakt dat je dit leest en nu geïnteresseerd bent in loopbaanbegeleiding? Het kan zijn dat je het tijd vindt voor een volgende stap in je carrière. Of dat je nu eens écht met plezier wilt werken. Het kan ook zijn dat economische ontwikkelingen en/of je huidige werkgever je hiertoe ‘dwingen’ (Outplacement) en/of dat je uit de uitkeringssituatie wilt.

Wat je motivatie ook is, als je je loopbaan in eigen hand neemt en er serieus mee aan de slag wilt ben je bij mij aan het goede adres. Ik bied een op jou afgestemde persoonlijke begeleiding bij loopbaankeuzes, loopbaanvraagstukken, stagnatie in je loopbaan en/of belemmeringen bij functioneren.

Overigens kan je loopbaan ook lezen als ‘werk’, ‘werkzame leven’ of ‘carrière’, met de opmerking dat een carrière zich net zo goed ‘omhoog’ als ‘opzij’ kan ontwikkelen.

Vreugde en passie, bewustwording en creativiteit.

Belangrijke kenmerken van mijn begeleiding zijn vreugde en passie, bewustwording en creativiteit.

Ik ben van mening dat wanneer je vreugde en passie hebt in je werk, dat tot de beste resultaten leidt. Beste resultaten voor jou zelf, je werkgever, jullie klanten en de mensen om je heen. Ik vind het ook erg belangrijk dat je plezier hebt in het proces dat we ingaan. Als je iets met vreugde maakt, brengt ook het resultaat je vreugde. En omgekeerd: als je met weinig vreugde iets creëert, is de kans klein dat het resultaat je wél vreugde brengt. In het ideale geval volg je je passie.

Bewustwording heeft alles te maken met belangrijke vragen waar we antwoord op gaan vinden, zoals: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat heb ik er voor over?’. Als je van deze kennis bewust bent, weet je wat voor jou de juiste keuzes zijn en kan je daar naar handelen. Dan ben je in balans, zit je in je kracht en bereik je de mooiste resultaten met veel vreugde.

Tijdens het traject maak ik onder andere gebruik van creatieve kwaliteiten, zoals intuïtie, fantasie en voorstellingsvermogen. Bijvoorbeeld in de onderzoekfase bij het vinden van antwoorden op de eerder vermelde vragen.

Verzuimpreventie

Ons land telt 7 miljoen werknemers. Eén op de drie heeft psychische klachten en kan daardoor in zijn of haar functioneren gehinderd worden.

Naar schatting zitten 300.000 werknemers thuis als gevolg van stress, burn-out of andere klachten van psychische aard.

In de registratie van beroepsziekten komen psychische aandoeningen op de tweede plaats, na nek- schouder- en rugklachten.

De meest belastende factoren blijken werkdruk gevolgd door conflicten op het werk.

Van de meldingen van psychische beroepsziekten heeft 61% betrekking op overspannenheid en 22% op burn-out.

Het percentage hiervan dat uitvalt op basis psychische klachten ten gevolge van schuldenproblematiek is nog niet in kaart gebracht.

De verwachting is dat preventie de komende jaren nog hoger op de HR-agenda komt te staan.

Dit betekent meer aandacht voor het welzijn van de medewerker en extra inspanningen om langdurig verzuim te voorkomen.

De werkgever kan zich hiermee naar de werknemer onderscheiden in het kader van gezondheidsbeleid.

In het kader hiervan biedt Mirror Counseling ook nabestaandencoaching aan.

Ook de verwachte krapte op de arbeidsmarkt en jurisprudentie dwingt tot de noodzaak van preventie.

Op dit moment ligt de nadruk sterk op re-integratie van de zieke werknemer en te weinig op preventie van verzuim.

Dit is des te opvallender omdat aangetoond is dat met preventie de verzuimkosten tot één zesde (!) kunnen worden teruggebracht.

Hoe ziet het Traject eruit?

Uiteraard wordt de loopbaanbegeleiding afgestemd op jouw specifieke vraagstuk en persoonlijke wensen. In grote lijnen onderscheiden we de volgende fasen:

 • Kennismaking
 • Onderzoekfase
 • Uitvoeringsfase
 •  Afronding
1. Kennismaking
Bij de kennismaking, het eerste gesprek, bekijk ik onder andere wat je vraagstuk(ken) en gewenste doelen zijn. Ook vraag ik hier naar verdere relevante informatie, zoals jouw persoonlijke en werksituatie. Aan de hand van deze informatie formuleer ik de doelstelling en stel ik een aanpak voor om het door jou gewenste resultaat te bereiken. Ik stem hierbij onder andere met je af: persoonlijke wensen, het aantal gesprekken, de duur van de gesprekken, de doorlooptijd en de locatie(s). Eventueel kunnen één of meerdere gesprekken ook wandelend in de natuur plaatsvinden.

Als richtlijn voor een loopbaanbegeleidingtraject kun je denken aan ca. 8 gesprekken van 1,5 uur met een minimale doorlooptijd van 3 maanden. Bij een outplacementtraject en re-integratietraject zal dit langer duren omdat er in ruime mate aandacht zal worden besteed aan het afscheid moeten nemen van je huidige werkgever (zogenaamd rouwproces). Bovendien zal er samen aan een gerichte werkgeversbenadering (netwerken) worden gewerkt waardoor deze trajecten al snel 6 maanden langer gaan duren.

De overeengekomen doelstelling(en) en afspraken worden op papier vastgelegd. Dit is vooral behulpzaam om bij de tussen- en eindevaluatie te kunnen bepalen in welke mate resultaat bereikt is. Wanneer tijdens het traject vernieuwde inzichten worden verkregen die van invloed zijn op het afgesproken doel, wordt in overleg een nieuw doel geformuleerd.

Als jij of ik het gevoel heb dat er geen ‘klik’ is of de aanpak spreekt je niet aan, dan kan in deze fase worden besloten het loopbaanbegeleidingtraject niet samen in te gaan. Ik breng in dit geval geen kosten in rekening.

Indien de te begeleiden persoon niet de opdrachtgever is, wordt na de kennismaking de opdrachtgever over de gekozen aanpak geïnformeerd. Ook zal de opdrachtgever op de hoogte worden gehouden van tussentijdse vorderingen en een eventuele wijziging van het doel. In geval van een opdrachtgever wordt bij de kennismaking met je afgesproken en vastgelegd welke persoonlijke informatie met de opdrachtgever mag worden besproken.

2. Onderzoeksfase

In de onderzoekfase verzetten we veel naar binnen gericht werk en vinden we antwoord op onder andere de volgende vragen:

 • Wat heeft mij op het punt gebracht dat ik nu met mijn loopbaan aan de gang ga?
 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik? Waar ligt mijn hart? Waar krijg ik energie van? Wat zijn mijn passies?
 • Wat kan ik? Wat heb ik te bieden? Wat zijn mijn kernkwaliteiten en mijn valkuilen? Hoe zie ik dat, hoe zien anderen dat?
 • Ik en werk. Hoe denk ik over werk? Wat is er belangrijk voor mij in mijn werk? Wat drijft mij?
 • Wat heb ik er voor over? Keuzes maken en prioriteiten stellen.
 • Waar liggen en/of maak ik mijn mogelijkheden? Zijn er overtuigingen die me in de weg zitten?
 • Wat heb ik nog nodig?

 

 Het resultaat van de onderzoekfase is een duidelijk beeld van jezelf, jezelf in relatie met werk en in welke richting je je loopbaan verder wilt gaan ontwikkelen (loopbaanankers).

3. Uitvoeringfase
In deze fase wordt met name naar buiten gericht werk gedaan:

 • Hoe krijg ik wat ik wens nu al in mijn leven?
 • Stappenplan maken en stappen zetten.
 • CV opstellen. Netwerken. Hoe ga ik gesprekken in?

En tenslotte komt er dan een nieuw begin, dat het einde van deze loopbaanbegeleiding inluidt.

4. Afronding

Aan het einde van het loopbaanbegeleidingtraject nemen we afscheid. Een belangrijk aspect van dit afscheid is dat je een aantal zaken afrondt en achter je laat, zodat je ze niet meeneemt naar je (volgende) werkomgeving.

Onderdeel van de afronding is een evaluatie. Ik hoor onder andere graag hoe je het gehele loopbaanbegeleiding traject hebt ervaren. Dingen die goed gingen, dingen die beter kunnen en eventuele andere tips. Indien van toepassing wordt bij de opdrachtgever verslag uitgebracht. Uiteraard geldt ook hier dat alleen vooraf met jou afgesproken inhoudelijke en vertrouwelijke gegevens worden besproken.

Over Mij

Met een warm hart individueel werken met mensen,niet alleen aan hun problemen maar ook met veel aandacht voor wat hen bijzonder maakt en daarom gebruik makend van hun unieke talenten en mogelijkheden zodat ze tot bloei kunnen komen en nieuwe stappen durven te zetten in hun leven.

Coach – Counselor

Ik heb ruim 20 jaar ervaring als coach / loopbaanadviseur. Bovendien heb ik sinds 2005 mijn eigen bedrijf gestart Mirror Counseling. Mijn expertise ligt op het gebied van individuele coaching, loopbaanbegeleiding, outplacement en talent management. Het toepassen van out-of-the-box denken is hierbij van wezenlijk belang in de huidige markt. Ik coach graag mensen veelal wandelend, om ze krachtiger te maken in hun werk.

Testimonials

“Mauris aliquam lobortis eros tincidunt sodales. Vestibulum non quam vitae sapien eleifend varius. Phasellus id metus mauris.”

“Mauris aliquam lobortis eros tincidunt sodales. Vestibulum non quam vitae sapien eleifend varius. Phasellus id metus mauris.”

“Mauris aliquam lobortis eros tincidunt sodales. Vestibulum non quam vitae sapien eleifend varius. Phasellus id metus mauris.”

Een kennismakingsgesprek ?