+31 (0) 649 115 839 info@mirrorcounseling.nl

Binnenshuis Coaching

Binnenshuis is de ’traditionele’ locatie voor coaching

Het exacte traject wordt met name bepaald door je vraagstuk en de doelstellingen.

Binnenshuis Coaching

Binnenshuis is de ’traditionele’ locatie voor coaching. Dat kan bijvoorbeeld mijn praktijk, een externe locatie of de werkplek zijn. Ik geef er sterk de voorkeur aan om in de loop van een traject op een andere plek dan de eigen werkplek of eigen leefomgeving te coachen. Ervaring leert immers dat mensen in een andere omgeving meer open staan en vrijer kunnen denken. Ze worden hier niet gestoord door stapels ‘leesvoer’, smekende beeldschermen, langslopende collega’s die ‘alleen maar even één klein vraagje’ hebben of door huisgenoten die in en uit lopen. Mijn voorkeur geniet dus een ‘neutrale’ ruimte.

Het Coaching traject ziet er in grote lijnen als volgt uit?

Kennismaking

Bij de kennismaking, het eerste gesprek, bekijk ik onder andere wat je vraagstuk(ken) en gewenste doelen zijn. Ook vraag ik hier naar verdere relevante informatie, zoals jouw persoonlijke en werksituatie.

Aan de hand van deze informatie formuleren we de doelstelling en stel ik een aanpak voor om het door jou gewenste resultaat te bereiken. Ik stem hierbij onder andere met je af: persoonlijke wensen, het aantal gesprekken, de duur van de gesprekken, de doorlooptijd en de locatie(s). De overeengekomen doelstelling(en) en afspraken worden op papier vastgelegd. Dit is vooral behulpzaam om bij de tussen- en eindevaluatie te kunnen bepalen in welke mate resultaat bereikt is.

Wanneer tijdens het coachingtraject vernieuwde inzichten worden verkregen, die van invloed zijn op het afgesproken doel, wordt in overleg een nieuw doel geformuleerd.

 Als ik onverhoopt niet de benodigde kennis en vaardigheden heb om je bij jouw vraagstuk te begeleiden, help ik je bij het vinden van een geschikte deskundige. Ook als jij of ik het gevoel hebben dat er geen ‘klik’ is of de aanpak spreekt je niet aan, dan kan in deze fase worden besloten het coachingtraject niet samen in te gaan. In beide situaties breng ik geen kosten in rekening.

 Indien de coachee niet de opdrachtgever is, wordt na de kennismaking de opdrachtgever over de gekozen aanpak geïnformeerd.

 Ook zal de opdrachtgever op de hoogte worden gehouden van tussentijdse vorderingen en een eventuele wijziging van het doel.

 In geval van een opdrachtgever wordt bij de kennismaking met je afgesproken en vastgelegd welke persoonlijke informatie met de opdrachtgever mag worden besproken.

Coaching gesprekken

De coaching-gesprekken vinden plaats zoals eerder afgesproken. Uiteraard kan dit in overleg worden aangepast.

De coach vraagt regelmatig om feedback over hoe je zijn aanpak en het verloop van de coaching ervaart. Circa halverwege het coaching traject is er een tussenevaluatie waarin we kijken waar we staan, of we nog op het goede spoor zitten en of er aanpassingen nodig zijn. Het is moeilijk vooraf te zeggen wanneer je halverwege bent. Dat hangt erg af van het vraagstuk, de doelen en de persoonlijke en werkomstandigheden van de coachée.

In het algemeen kun je stellen dat wanneer de resultaten merkbaar zijn, nog een aantal gesprekken nodig zijn om het geleerde echt eigen te maken.

Vooraf wordt afgesproken, wanneer de opdrachtgever over het resultaat van de tussenevaluatie(s) op de hoogte gesteld wordt.

Afronding

Nadat het overeengekomen aantal gesprekken is gevoerd, c.q. de gewenste en afgesproken doelstellingen bereikt zijn, wordt het coaching traject afgerond. Hierbij maken we een eindevaluatie.

 Indien van toepassing wordt bij de opdrachtgever verslag uitgebracht. Uiteraard geldt ook hier dat alleen vooraf met jou afgesproken inhoudelijke en vertrouwelijke gegevens worden besproken.

 

Coaching in de Natuur

In de natuur kan een mens helder en aandachtig waarnemen en zichzelf zijn.  Dat is precies wat we nodig hebben om met coaching en counseling resultaat te behalen.

De natuur is een oase van rust en ruimte, voor ziel en geest.

Daar worden de filters uitgeschakeld en komt de informatie van binnenuit weer boven. Miljoenen jaren stond de mens heel dicht bij de natuur. Het is misschien wel daarom dat we er zo’n goed contact met ons zelf kunnen maken

 

Begin vandaag nog met je Leven in eigen hand te nemen!